Thép Hộp 350×250, Giá Sắt Hộp 350×250

13,000

Tên gọi: Thép hộp chữ nhật 350×250, sắt hộp chữ nhật 350×250

Tiêu chuẩn sản xuất thép hộp 350×250: IS, STK, ASTM (Hoa Kỳ), A36, JIS, DIN (Đức)…

Độ dày thành thép hộp: từ dày 5.0mm, 6.0mm, 8.0mm,10mm, 12mm, 15mm.

Khối lượng cây 6m: từ 46.71kg đến 137.77kg