Giá Thép Hộp Liên Doanh Việt Nhật

Giá thép hộp liên doanh việt nhật mới nhất hôm nay

Báo giá thép hộp liên doanh Việt Nhật 2023 mới nhất

Nhà máy tôn thép Liki Steel xin gửi đến quý khách hàng báo giá thép hộp Liên Doanh Việt Nhật 2023 mới nhất hôm nay. Cam kết giá ƯU ĐÃI #1 thị trường, hàng chính hãng từ nhà máy không qua trung gian.

Báo giá thép hộp liên doanh việt nhật Sendo tại nhà máy tôn thép Liki Steel
Báo giá thép hộp liên doanh việt nhật Sendo tại nhà máy tôn thép Liki Steel

Các sản phẩm sắt hộp Việt Nhật SenDo đen, mạ kẽm đa dạng kích thước vuông, chữ nhật, ống tròn… Đảm bảo kích cỡ, độ dày đa dạng, phù hợp với nhiều loại công trình.

* Lưu ý: Báo giá sắt hộp Sendo Việt Nhật theo quy cách:

 • Chiều dài cây thép: dài 6m
 • Độ dày thép: từ 8 dem đến 2 li
 • Loại: đen, mạ kẽm

1/ Bảng giá thép hộp Việt Nhật (vuông mạ kẽm)

THÉP HỘP VIỆT NHẬT VUÔNG MẠ KẼM

Quy cách (mm) Độ dày (mm) Kg/cây Đ/cây
12×12 0.8 1.51 37,750
0.9 1.71 42,750
1.0 1.92 48,000
1.1 2.12 53,000
1.2 2.29 57,250
1.4 2.69 67,250
14×14 0.8 1.78 44,500
0.9 2.03 50,750
1.0 2.27 56,750
1.1 2.48 62,000
1.2 2.73 68,250
1.4 3.21 80,250
16×16 0.8 2.06 51,500
0.9 2.35 58,750
1.0 2.63 65,750
1.1 2.91 72,750
1.2 3.14 78,500
1.4 3.70 92,500
20×20 0.8 2.61 65,250
0.9 2.96 74,000
1.0 3.32 83,000
1.1 3.68 92,000
1.2 3.99 99,750
1.4 4.70 117,500
25×25 0.8 3.29 82,250
0.9 3.75 93,750
1.0 4.20 105,000
1.1 4.65 116,250
1.2 5.06 126,500
1.4 5.95 148,750
30×30 0.8 3.97 99,250
0.9 4.52 113,000
1.0 5.06 126,500
1.1 5.60 140,000
1.2 6.12 153,000
1.4 7.20 180,000
1.8 9.29 232,250
40×40 0.9 6.08 152,000
1.0 6.81 170,250
1.1 7.54 188,500
1.2 8.25 206,250
1.4 9.71 242,750
1.8 12.55 313,750
2.0 14.00 350,000
50×50 1.0 8.56 214,000
1.1 9.48 237,000
1.2 10.38 259,500
1.4 12.22 305,500
1.8 15.81 395,250
2.0 17.64 441,000
75×75 1.2 15.70 392,500
1.4 18.48 462,000
1.8 23.96 599,000
2.0 26.73 668,250
90×90 1.4 22.24 556,000
1.8 28.84 721,000

2/ Bảng giá sắt hộp Việt Nhật (chữ nhật mạ kẽm)

THÉP HỘP VIỆT NHẬT CHỮ NHẬT MẠ KẼM

Quy cách (mm) Độ dày (mm) Kg/cây Đ/cây
10×20 0.8 1.93 48,250
0.9 2.19 54,750
1.0 2.45 61,250
1.1 2.72 68,000
1.2 2.93 73,250
1.4 3.45 86,250
10×29 0.8 2.54 63,500
0.9 2.89 72,250
1.0 3.24 81,000
1.1 3.59 89,750
1.2 3.89 97,250
1.4 4.57 114,250
13×26 0.8 2.54 63,500
0.9 2.89 72,250
1.0 3.23 80,750
1.1 3.58 89,500
1.2 3.89 97,250
1.4 4.57 114,250
20×40 0.8 3.97 99,250
0.9 4.52 113,000
1.0 5.06 126,500
1.1 5.60 140,000
1.2 6.12 153,000
1.4 7.20 180,000
1.8 9.29 232,250
25×50 0.9 5.69 142,250
1.0 6.37 159,250
1.1 7.06 176,500
1.2 7.72 193,000
1.4 9.08 227,000
1.8 11.73 293,250
30×60 0.9 6.86 171,500
1.0 7.69 192,250
1.1 8.51 212,750
1.2 9.31 232,750
1.3 10.14 253,500
1.4 10.96 274,000
1.8 14.18 354,500
2.0 15.82 395,500
30×90 1.0 10.30 257,500
1.1 11.41 285,250
1.2 12.51 312,750
1.4 14.72 368,000
1.8 19.07 476,750
2.0 21.27 531,750
40×80 1.0 10.30 257,500
1.1 11.41 285,250
1.2 12.51 312,750
1.3 13.61 340,250
1.4 14.72 368,000
1.8 19.07 476,750
2.0 21.27 531,750
50×100 1.1 14.31 357,750
1.2 15.70 392,500
1.4 18.48 462,000
1.8 23.96 599,000
2.0 26.73 668,250
60×120 1.4 22.21 555,250
1.8 28.84 721,000
2.0 32.18 804,500

3/ Bảng giá sắt hộp Việt Nhật Sendo (đen vuông)

THÉP HỘP LIÊN DOANH VIỆT NHẬT VUÔNG ĐEN

Quy cách (mm) Độ dày (mm) Kg/cây Đ/cây
12×12 0.8 1.51 34,730
0.9 1.71 39,330
1.0 1.92 44,160
1.1 2.12 48,760
1.2 2.29 52,670
1.4 2.69 61,870
14×14 0.8 1.78 40,940
0.9 2.03 46,690
1.0 2.27 52,210
1.1 2.48 57,040
1.2 2.73 62,790
1.4 3.21 73,830
16×16 0.8 2.06 47,380
0.9 2.35 54,050
1.0 2.63 60,490
1.1 2.91 66,930
1.2 3.14 72,220
1.4 3.70 85,100
20×20 0.8 2.61 60,030
0.9 2.96 68,080
1.0 3.32 76,360
1.1 3.68 84,640
1.2 3.99 91,770
1.4 4.70 108,100
25×25 0.8 3.29 75,670
0.9 3.75 86,250
1.0 4.20 96,600
1.1 4.65 106,950
1.2 5.06 116,380
1.4 5.95 136,850
30×30 0.8 3.97 91,310
0.9 4.52 103,960
1.0 5.06 116,380
1.1 5.60 128,800
1.2 6.12 140,760
1.4 7.20 165,600
1.8 9.29 213,670
40×40 0.9 6.08 139,840
1.0 6.81 156,630
1.1 7.54 173,420
1.2 8.25 189,750
1.4 9.71 223,330
1.8 12.55 288,650
2.0 14.00 322,000
50×50 1.0 8.56 196,880
1.1 9.48 218,040
1.2 10.38 238,740
1.4 12.22 281,060
1.8 15.81 363,630
2.0 17.64 405,720
75×75 1.2 15.70 361,100
1.4 18.48 425,040
1.8 23.96 551,080
2.0 26.73 614,790
90×90 1.4 22.24 511,520
1.8 28.84 663,320

4/ Bảng giá sắt hộp Việt Nhật Sendo (đen chữ nhật)

THÉP HỘP VIỆT NHẬT CHỮ NHẬT ĐEN

Quy cách (mm) Độ dày (mm) Kg/cây Đ/cây
10×20 0.8 1.93 44,390
0.9 2.19 50,370
1.0 2.45 56,350
1.1 2.72 62,560
1.2 2.93 67,390
1.4 3.45 79,350
10×29 0.8 2.54 58,420
0.9 2.89 66,470
1.0 3.24 74,520
1.1 3.59 82,570
1.2 3.89 89,470
1.4 4.57 105,110
13×26 0.8 2.54 58,420
0.9 2.89 66,470
1.0 3.23 74,290
1.1 3.58 82,340
1.2 3.89 89,470
1.4 4.57 105,110
20×40 0.8 3.97 91,310
0.9 4.52 103,960
1.0 5.06 116,380
1.1 5.60 128,800
1.2 6.12 140,760
1.4 7.20 165,600
1.8 9.29 213,670
25×50 0.9 5.69 130,870
1.0 6.37 146,510
1.1 7.06 162,380
1.2 7.72 177,560
1.4 9.08 208,840
1.8 11.73 269,790
30×60 0.9 6.86 157,780
1.0 7.69 176,870
1.1 8.51 195,730
1.2 9.31 214,130
1.3 10.14 233,220
1.4 10.96 252,080
1.8 14.18 326,140
2.0 15.82 363,860
30×90 1.0 10.30 236,900
1.1 11.41 262,430
1.2 12.51 287,730
1.4 14.72 338,560
1.8 19.07 438,610
2.0 21.27 489,210
40×80 1.0 10.30 236,900
1.1 11.41 262,430
1.2 12.51 287,730
1.3 13.61 313,030
1.4 14.72 338,560
1.8 19.07 438,610
2.0 21.27 489,210
50×100 1.1 14.31 329,130
1.2 15.70 361,100
1.4 18.48 425,040
1.8 23.96 551,080
2.0 26.73 614,79
60×120 1.4 22.21 510,83
1.8 28.84 663,32
2.0 32.18 740,14

5/ Báo giá ống thép Sendo Việt Nhật

ỐNG THÉP LIÊN DOANH VIỆT NHẬT 

Quy cách (mm) Độ dày (mm) Kg/cây Đ/cây
Phi 15.9 0.8 1.66 41,500
0.9 1.89 47,250
1.0 2.12 53,000
1.1 2.34 58,500
1.2 2.53 63,250
1.4 2.98 74,500
Phi 19.1 0.9 2.53 63,250
1.0 3.14 78,500
Phi 21 0.9 2.53 63,250
1.0 2.84 71,000
1.1 3.14 78,500
1.2 3.41 85,250
1.4 4.01 100,250
Phi 27 0.9 3.21 80,250
1.0 3.59 89,750
1.1 3.98 99,500
1.2 4.34 108,500
1.4 5.11 127,750
Phi 34 1.0 4.54 113,500
1.1 5.03 125,750
1.2 5.50 137,500
1.4 6.44 161,000
1.8 8.38 209,500
Phi 42 1.1 6.32 158,000
1.2 6.93 173,250
1.4 8.16 204,000
1.8 10.53 263,250
2.0 11.74 293,500
Phi 49 1.1 7.28 182,000
1.2 7.98 199,500
1.4 9.40 235,000
1.8 12.14 303,500
2.0 13.54 338,500
Phi 60 1.1 9.04 226,000
1.2 9.92 248,000
1.4 11.68 292,000
1.8 15.10 377,500
2.0 16.84 421,000
Phi 76 1.1 11.42 285,500
1.2 12.53 313,250
1.4 14.75 368,750
1.8 19.11 477,750
2.0 21.32 533,000
Phi 90 1.4 17.35 433,750
1.8 22.49 562,250
2.0 25.09 627,250
Phi 114 1.4 22.27 556,750
1.8 28.97 724,250
2.0 32.32 808,000

* Báo giá thép hộp Việt Nhật trên chỉ mang tính chất tham khảo, để được báo giá chính xác nhất + mới nhất theo đơn hàng của mình, xin liên hệ ngay với chúng tôi.

Thép hộp liên doanh việt nhật là gì

“Thép hộp liên doanh Việt Nhật” là loại thép hộp được sản xuất bởi liên doanh Công ty SMC Việt Nam và Tập đoàn Hanwa Nhật Bản. Sản phẩm này được sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ của Nhật Bản, với chất lượng cao và đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Thép hộp liên doanh Việt Nhật thường được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, như xây dựng, cơ khí chế tạo, sản xuất ô tô và các ngành công nghiệp khác.

Thép hộp Liên Doanh Việt Nhật Sendo được thị trường khá ưa chuộng vì giá thành cạnh tranh, chất lượng cao
Thép hộp Liên Doanh Việt Nhật Sendo được thị trường khá ưa chuộng vì giá thành cạnh tranh, chất lượng cao

1/ Ưu điểm của thép hộp Việt Nhật Sendo

Thép hộp Việt Nhật Sendo có những ưu điểm sau:

 1. Chất lượng cao: Thép hộp Việt Nhật được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản đảm bảo sản phẩm chất lượng cao, đồng nhất, tuổi thọ dài lâu.
 2. Đa dạng kích thước và độ dày: Thép hộp Việt Nhật Sendo có nhiều kích thước và độ dày khác nhau, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng.
 3. Dễ dàng gia công và lắp đặt: Thép hộp Sendo dễ dàng trong việc gia công, cắt, uốn cong, hàn, lắp ráp và kết nối với các bộ phận khác.
 4. Độ bền cao: Sản phẩm có khả năng chịu tải trọng, chịu được lực va đập, chịu được tác động của môi trường nên có độ bền cao.
 5. Giá cả hợp lý: giá thép hộp liên doanh Việt Nhật Sendo được đánh giá là hợp lý và cạnh tranh trên thị trường.

2/ Ứng dụng

Thép hộp Liên Doanh Việt Nhật có nhiều ứng dụng trong các ngành công nghiệp, xây dựng và nhiều ngành nghề khác:

 1. Xây dựng: Thép hộp Liên Doanh Việt Nhật được sử dụng rộng rãi trong xây dựng như làm cột, dầm, khung kèo, nền móng, tường chắn, sàn, cầu đường, hầm, khuôn mẫu, vách ngăn, tấm che và các ứng dụng khác.
 2. Cơ khí chế tạo: Sử dụng trong ngành cơ khí chế tạo như: sản xuất máy móc, thiết bị, đồ gá, khuôn mẫu và nhiều ứng dụng khác.
 3. Sản xuất ô tô: Sử dụng trong ngành sản xuất ô tô, để sản xuất các bộ phận khung, kết cấu và các bộ phận khác.
 4. Ngành sản xuất nội thất: Với ưu điểm dễ dàng gia công, thép hộp Liên Doanh Việt Nhật còn được sử dụng trong ngành sản xuất nội thất, như bàn ghế, kệ, tủ, giá đỡ, cửa và các sản phẩm khác.
 5. Các ứng dụng khác: Thép hộp Liên Doanh Việt Nhật SenDo cũng được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác như trong ngành sản xuất thiết bị điện, đóng tàu, sản xuất sản phẩm gia dụng và các ngành công nghiệp khác.

3/ Đặc tính kỹ thuật của thép hộp Việt Nhật

Thép hộp Việt Nhật được sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ của Nhật Bản, với các đặc tính kỹ thuật sau:

 1. Kích thước: Theo tiêu chuẩn JIS G 3466 hoặc TCVN 7717-1, các kích thước thông dụng của thép hộp Việt Nhật Sendo bao gồm:
  1. Độ dày: Từ 1.2mm đến 6.0mm
  2. Chiều dài: Từ 6m đến 12m
  3. Kích thước cạnh: Từ 12mm x 12mm đến 300mm x 300mm
 2. Chất liệu: Thép hộp Việt Nhật Sendo được sản xuất từ các loại thép có độ bền cao, độ dẻo dai và độ chịu lực tốt, đảm bảo độ an toàn và bền vững cho các công trình xây dựng và các ứng dụng khác.
 3. Xử lý bề mặt: Sản phẩm được xử lý bề mặt để tăng độ bền, chống ăn mòn và độ bám dính, bao gồm các phương pháp như mạ kẽm, sơn phủ, sơn tĩnh điện và các phương pháp khác.
 4. Tiêu chuẩn sản xuất: Thép hộp Việt Nhật Sendo đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất chất lượng cao, bao gồm các tiêu chuẩn quốc tế và trong nước như JIS G 3466, TCVN 7717-1, JIS G 3101, ASTM A36 và các tiêu chuẩn khác.

4/ Bảng tra quy cách thép hộp SenDo – Liên Doanh Việt Nhật

Bảng barem thép hộp liên doanh việt nhật
Bảng barem thép hộp liên doanh việt nhật

Các loại thép hộp Liên Doanh Việt Nhật

Thép hộp Liên Doanh Việt Nhật không chỉ có chất lượng tốt mà còn được sản xuất rất đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng:

 1. Sắt thép hộp đen: sắt hộp đen Việt Nhật là loại thép hộp chưa qua xử lý bề mặt, có màu đen, thường được sử dụng trong các công trình xây dựng như là cột, dầm, khung kèo, nền móng, tường chắn, sàn, cầu đường, hầm và các ứng dụng khác.
 2. Thép hộp mạ kẽm Việt Nhật: Là sản phẩm thép hộp được phủ lớp mạ kẽm bảo vệ bề mặt, giúp sản phẩm chống được ăn mòn và độ bền cao hơn so với sản phẩm không được mạ kẽm. Sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trong xây dựng và các ngành công nghiệp khác.
 3. Thép hộp sơn tĩnh điện: Thép hộp sơn tĩnh điện SenDo là loại thép hộp được sơn bằng phương pháp sơn tĩnh điện, giúp sản phẩm chống được ăn mòn và có màu sắc đẹp mắt. Sản phẩm này thường được sử dụng trong các ứng dụng nội thất và các sản phẩm khác.
Thép hộp liên doanh việt nhật đen
Thép hộp liên doanh việt nhật đen
Thép hộp Việt Nhật Sendo mạ kẽm
Thép hộp Việt Nhật Sendo mạ kẽm

1/ Đôi nét về tập đoàn Ống thép Việt Nhật Sendo

Sắt thép hộp Sendo Việt Nhật được sản xuất dựa trên mô hình liên doanh công nghệ của Công ty SMC Việt Nam và Tập đoàn Hanwa Nhật Bản, nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Nhờ sử dụng hệ thống máy móc, thiết bị sản xuất hiện đại từ Nhật Bản, đáp ứng các tiển cao của Nhật Bản và thế giới nên ống thép Việt Nhật có chất lượng cao, đồng đều, tuổi thọ cao, sánh ngang với các thương hiệu lớn, lâu năm tại Việt Nam như Nam Kim, Hòa Phát, Hoa Sen.

Nhà máy Việt Nhật Sendo
Nhà máy Việt Nhật Sendo

Hàng năm, tập đoàn Sendo Việt Nhật xuất ra thị trường hàng trăm nghìn tấn sắt thép hộp, phục vụ nhu cầu cho nhiều lĩnh vực.

2/ Thép hộp Việt Nhật có tốt không?

Thép Việt Nhật là một thương hiệu sản xuất và cung cấp các sản phẩm thép hàng đầu tại Việt Nam. Với các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao, được sản xuất trên các dây chuyền công nghệ hiện đại.

Chất lượng thép hộp Việt Nhật
Chất lượng thép hộp Việt Nhật

Việt Nhật có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất thép, đảm bảo chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu về tính chất vật lý và hóa học, cũng như các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế và trong nước.

Điểm mạnh của Việt Nhật là các sản phẩm của họ có chất lượng tốt, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cao và được sản xuất trên các dây chuyền công nghệ hiện đại.

Tuy nhiên, giá thép hộp Việt Nhật có thể cao hơn so với một số sản phẩm thép khác trên thị trường. Tuy nhiên, giá cả của các sản phẩm này cũng phản ánh chất lượng của chúng, đảm bảo tính bền vững và an toàn trong sử dụng.

3/ Dấu hiệu nhận biết thép hộp Liên Doanh Việt Nhật chính hãng

Nhận biết sản phẩm thép hộp liên doanh việt nhật chính hãng
Nhận biết sản phẩm thép hộp liên doanh việt nhật chính hãng

Để nhận biết sản phẩm thép hộp Việt Nhật chính hãng, có có thể tham khảo một số dấu hiệu sau đây:

Chất lượng sơn: Trên sản phẩm thép hộp Việt Nhật chính hãng, lớp sơn phủ lên bề mặt sản phẩm rất bền và đều màu, không bị lộ các vết trầy xước hay sự khác biệt về màu sắc.

Nhãn hiệu: Sản phẩm thép hộp Việt Nhật chính hãng thường được gắn nhãn hiệu Việt Nhật SenDo và có các thông tin như tên sản phẩm, kích thước, độ dày, trọng lượng và mã số của sản phẩm.

Bề mặt sản phẩm: Thép hộp Việt Nhật chính hãng có bề mặt mịn, không có các vết trầy xước hoặc các dấu hiệu khác của quá trình sản xuất. Sản phẩm cũng có các góc cạnh sắc nét, không bị biến dạng hay gãy vỡ.

Giấy tờ liên quan: Thép hộp Việt Nhật chính hãng luôn đi kèm với các giấy tờ chứng nhận, bao gồm giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, giấy tờ vận chuyển và giấy tờ liên quan khác.

Lưu ý: bạn nên mua sản phẩm từ các nhà cung cấp tin cậy, uy tín, có thương hiệu tốt để đảm bảo mua được sản phẩm thép hộp Việt Nhật chính hãng

Mua thép hộp liên doanh Việt Nhật giá rẻ ở đâu tphcm

Mua thép hộp liên doanh việt nhật giá rẻ ở đâu tphcm - hãy liên hệ ngay với Liki Steel để được tư vấn báo giá tốt nhất ngay hôm nay
Mua thép hộp liên doanh việt nhật giá rẻ ở đâu tphcm – hãy liên hệ ngay với Liki Steel để được tư vấn báo giá tốt nhất ngay hôm nay

1/ Kinh nghiệm mua thép hộp liên doanh Việt Nhật giá rẻ

Việc mua thép hộp Việt Nhật với giá rẻ có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: số lượng đặt mua, vị trí công trình, thời gian mua hàng và đơn vị cung cấp sản phẩm. Dưới đây là một số gợi ý để mua thép hộp Liên Doanh Việt Nhật với giá rẻ:

Tìm kiếm các nhà cung cấp tin cậy: Bạn có thể tìm kiếm các nhà cung cấp, đại lý chính thức thép hộp Liên Doanh Việt Nhật uy tín, có tiếng và đảm bảo chất lượng sản phẩm để đảm bảo giá cả cạnh tranh.

Đặt hàng theo số lượng lớn: Nếu bạn cần mua một số lượng lớn sản phẩm, bạn có thể đàm phán với nhà cung cấp để có giá ưu đãi hoặc chiết khấu.

Thời điểm mua hàng: Mua sản phẩm ở những thời điểm mùa vụ khác nhau hoặc thời điểm kinh doanh chậm có thể giúp bạn mua được sản phẩm với giá cả rẻ hơn.

Tham khảo giá cả ở nhiều nơi: Tìm trên mạng từ các nhà cung cấp khác nhau, giúp bạn so sánh giá cả và lựa chọn sản phẩm với giá tốt nhất.

Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý rằng giá cả của sản phẩm không phải là yếu tố duy nhất để quyết định mua hàng. Bạn cũng cần xem xét các yếu tố khác như chất lượng, chính sách bảo hành, dịch vụ hỗ trợ khách hàng và uy tín của nhà cung cấp trước khi quyết định mua thép  hộp SenDo.

2/ Mua thép hộp Việt Nhật SenDo giá rẻ, chất lượng tại Liki Steel

Nhà máy tôn thép Liki Steel phân phối thép hộp Liên Doanh Việt Nhật Sendo chính hãng giá gốc tốt nhất
Nhà máy tôn thép Liki Steel phân phối thép hộp Liên Doanh Việt Nhật Sendo chính hãng giá gốc tốt nhất

Chất lượng sản phẩm đảm bảo: Công ty Liki Steel cam kết cung cấp sản phẩm thép hộp Việt Nhật Sendo chất lượng cao và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Giá cả cạnh tranh: Giá thép hộp Việt Nhật Sendo tại Liki Steel là giá gốc cạnh tranh số 1 trên thị trường, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí cho dự án của mình.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp: Chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng từ việc tư vấn sản phẩm đến giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

Giao hàng nhanh chóng: giao hàng nhanh chóng, đúng thời gian và địa điểm yêu cầu của khách hàng.

Uy tín và kinh nghiệm: Công ty Liki Steel đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc phân phối các sản phẩm thép uy tín và chất lượng.Từ đó giúp khách hàng chọn lựa được sản phẩm chất lượng, đúng yêu cầu, tiết kiệm chi phí.

Hình Ảnh thép hộp tại nhà máy tôn thép Liki Steel

  Trả lời