Thép Hình U400, Giá Sắt Thép U400 Hôm Nay

17,500

  • Tên sản phẩm: Thép hình U400, thép hình chữ U400, sắt U400, sắt hình U400
  • Độ dày tiêu chuẩn:  Từ 3.0 mm đến 24mm
  • Chiều cao bụng: 250mm
  • Trọng lượng: Từ 286.8kg/cây 12m

    Danh mục: ,